ویدیوها

euronews_icons_loading
ساکنان جزیره لاپالما از ترس گدازه های آتش فشانی خانه های خود را ترک کردند