ویدیوها

euronews_icons_loading
رزمایش دریایی مشترک روسیه و چین در دریای ژاپن