ویدیوها

euronews_icons_loading
هالی مورفی، بنیانگزار کانون «قهرمانان امید» برای نوجوانان دچار ناتوانی