ویدیوها

euronews_icons_loading
تماشای زمین از کف شیشه‌ای برج؛ تجربه‌ای از ارتفاع  ۱۲۰۰ پایی