ویدیوها

euronews_icons_loading
هواداران جولیان آسانژ در لندن علیه درخواست استرداد او به آمریکا تظاهرات کردند