ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از بیرون آمدن لاک‌پشت‌ها از تخم در پاناما

تصاویری از بیرون آمدن لاک‌پشت‌ها از تخم در پاناما

در سواحل پونتا چامه اقیانوس آرام در پاناما فصل بیرون آمدن لاک‌پشت‌ها از تخم‌هایشان آغاز شده است.

در این فصل جوجه لاک‌پشت‌ها از تخم بیرون می‌آیند تا زندگی خود را شروع کنند. سوفیای ۱۶ ساله به صورت داوطلبانه به این جوجه لاک‌پشت‌ها کمک می‌کند تا از تخم خارج شوند و در ادامه آنها را به اقیانوس می‌رساند.