ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر تخریب خانه یک فلسطینی توسط ماموران اسرائيلی