ویدیوها

euronews_icons_loading
هندوها مراسم سنتی «چهات پوجا» را در رودخانه آلوده جَمُنا برگزار کردند