ویدیوها

euronews_icons_loading
گارد ساحلی ایتالیا ۳۰۰ مهاجر را از میان امواج مدیترانه نجات داد

گارد ساحلی ایتالیا ۳۰۰ مهاجر را از میان امواج مدیترانه نجات داد

قایق‌های گارد ساحلی ایتالیا در عملیاتی که در سپیده دم یکشنبه به پایان رسید، سه بار به میان دریای مدیترانه رفتند تا گروههایی از مهاجران را که با پای برهنه و خیس و لرزان در یک قایق ماهیگیری ناامن در انتظار کمک بودند، نجات دهند و به بندر برسانند.

در ماههای اخیر شمار مهاجرانی که روانۀ سواحل کالابریای ایتالیا می‌شوند بطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ آنهم در حالی که این منطقه هنوز مانند بنادر سیسیل برای پذیرش جمعیت زیاد مهاجران مجهز نیست.