ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات در اسپانیا با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد