ویدیوها

euronews_icons_loading
یک روز پس از فاجعه کاله؛ مهاجران به تلاش برای عبور از کانال مانش ادامه دادند