ویدیوها

euronews_icons_loading
«خیابان ابوالهول»؛ تصاویری از جشن بازگشایی مسیری باستانی در جنوب مصر