ویدیوها

euronews_icons_loading
معترضان در جزیره مارتینیک فرانسه جایگاه سوخت را به آتش کشیدند