ویدیوها

euronews_icons_loading
طنین صدای زنان افغانستان در سرمای کابل:‌ «گرسنگی شوخی نیست»