ویدیوها

euronews_icons_loading
«نه به فاشیسم واکسن»؛ شعار اتریشی‌ها علیه محدودیت‌های جدید دولت