ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر مقابله پلیس استرالیا با حامیان نواک جوکوویچ با توسل به اسپری فلفل

تصاویر مقابله پلیس استرالیا با حامیان نواک جوکوویچ با توسل به اسپری فلفل

طرفداران نواک جوکوویچ، تنیس‌باز صرب، در اطراف خودرویی که از دفتر وکیل او در ملبورن خارج شده بود و گفته می‌شد که آقای جوکوویچ در آن است، چنان تجمع کردند که آمد و شد در بخشی از این شهر مختل شد. آنها با سر دادن شعارهایی به حمایت از تنیس‌باز صرب پرداختند ولی با فشرده شدن حلقه جمعیت، پلیس برای برای متفرق کردن مردم ناچار به استفاده از اسپری فلفل شد. آقای جوکوویچ علیرغم این که در برابر بیماری کووید-۱۹ واکسینه نشده است، برای ماندن در استرالیا و شرکت در مسابقات آزاد استرالیا در دادگاه پیروز شد، اما دولت استرالیا برای بار دوم تهدید کرد که ویزای او را لغو خواهد کرد.