ویدیوها

euronews_icons_loading
 تصاویری از احساسات یک اورانگوتان تازه متولد شده و مادرش در فرانسه