ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئویی از برگزاری آیین مذهبی بزرگداشت الهه دریا در سواحل اروگوئه و برزیل