ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئوی آغوش و دستبند پلیس استرالیا؛ تظاهرات هزاران نفری ضدواکسیناسیون در کانبرا