ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر تمرین نظامیان اوکراین با سلاح‌های ضدتانک و ضدسنگر