ویدیوها

euronews_icons_loading
 تصاویر خروج غیرنظامیان از دونباس اوکراین به مقصد خاک روسیه