ویدیوها

euronews_icons_loading
برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا علیه روسیه و در حمایت از اوکراین