ویدیوها

euronews_icons_loading
شهرهای بزرگ و پایتخت‌های جهان به رنگ پرچم اوکراین درآمدند