ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از زنان و کودکان آواره اوکراینی در هوای منجمد در مرز لهستان