برگزاری مدرسهٔ زمستانی تربیت مدیران رهبران زن آینده در فرانسه
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برگزاری مدرسهٔ زمستانی تربیت مدیران رهبران زن آینده در فرانسه

با همکاری

محدودهٔ سنی شرکت‌کنندگان ۱۹ تا ۲۴ سال است و آنان هرچند ممکن است در رشته‌های دیگر تحصیل و کار کرده باشند ضروری است که به فناوری علاقهٔ جدی داشته باشند.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست