ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر انبوه پناهجویان اوکراینی در ایستگاه قطار برلین