ویدیوها

euronews_icons_loading
سرگردانی پناهجویان اوکراینی در ایستگاه مرزی پرزمیسل لهستان