ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ جنگ اوکراین و کابوسی که به واقعیت تبدیل شد