ویدیوها

euronews_icons_loading
اولین تظاهرات بزرگ دانشجویان شیلیایی در دوره رهبری بوریچ چپگرا

اولین تظاهرات بزرگ دانشجویان شیلیایی در دوره رهبری بوریچ چپگرا

دانشجویان در شیلی، در اولین تظاهرات بزرگ خود پس از به قدرت رسیدن گابریل بوریچ در این کشور به خیابانها آمدند و خواستار اعطای مزایا و تسهیلاتی شدند که در ۱۲ سال گذشته تغییری نکرده است. پیروزی گابریل بوریچ ۳۵ ساله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شیلی، مردی که خود رهبر سابق جنبش دانشجویی بود، اتفاقی تاریخی در این کشور به شمار می‌رود.