ویدیوها

euronews_icons_loading
KOSOVO UKRAINIAN WOMEN

ویدیو؛ دوره فشرده مین‌روبی برای زنان اوکراینی در کوزوو

زنان اوکراینی، در کوزوو، دور از سرزمین مادری خود، دوره‌های فشرده مین‌روبی را می‌گذرانند تا به زدودن این عامل انفجاری که از سوی نیروهای ارتش روسیه در بخش وسیعی از خاک اوکراین کار گذاشته شده، کمک کنند. اقدامی که به گفته کارشناسان مسائل نظامی می‌تواند دهه‌ها پس از تهاجم نظامی روسیه به طول بینجامد.