ویدیوها

euronews_icons_loading
تصویری از معده فردی که ۱۰۲ کپسول حاوی تریاک را قورت داده بود