ویدیوها

euronews_icons_loading
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا