کارآفرینان در قطر؛ تسهیل دسترسی به فضای مجازی برای نابینایان

کارآفرینان در قطر؛ تسهیل دسترسی به فضای مجازی برای نابینایان

با همکاری

«طراحان این سامانه می‌گویند تا پیش از این فناوری بریل در فضای مجازی بسیار گران، کُند و نامطمئن بوده و همین امر شکاف میان نابینایان و دیگر کاربران را بیشتر کرده است.»

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست