تبادل؛ بازار جذاب کفش‌های اسپرت و سرمایه‌گذاری روی آنها
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تبادل؛ بازار جذاب کفش‌های اسپرت و سرمایه‌گذاری روی آنها

با همکاری

«اگر بتوانید محصول درست را در زمان درست انتخاب کنید و بدانید که چقدر نگهش دارید می‌توانید کتانی‌هایی را که ۱۲۰ دلار خریده‌اید همان روز در بازار حدود ۴۰۰ دلار بفروشید.»

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست