تصاویر زنده آب و هوایی

  • درجه حرارت
  • شاخص کیفیت هوا
  • Airport

امروز

-622

Windy with partly cloudy skies. Low near -5C. Winds WNW at 30 to 50 km/h.

Windy with partly cloudy skies. Low 22F. Winds WNW at 20 to 30 mph.

فردا

3-43725

شنبه

5-24128

امروز

allweather_copernicus_popup_title_

allweather_copernicus_popup_description_

فردا

allweather_copernicus_popup_title_

شنبه

allweather_copernicus_popup_title_