محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مصاحبه با نوآم چامسکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مصاحبه با نوآم چامسکی

<p>نوآم چامسکی، از چهره های منتقد سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود و حتی دولت این کشور را تروریست خوانده است.</p> <p>تهدید جنگ هسته ای و تغییرات آب و هوایی نیز از نگرانیهای او محسوب می شود.</p> <p>او مهمان برنامه آینده “گفتگوی جهانی” خواهد بود و با تویترAskChomsky# به سوالات شما پاسخ خواهد داد.</p> <p><div style="text-align:center"><a href="https://twitter.com/intent/tweet?button_hashtag=AskChomsky" class="twitter-hashtag-button" data-size="large" data-related="euronews">Tweet #AskChomsky</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script> </div></p>