آتش سوزی جنگل در کانادا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش سوزی جنگل در کانادا

خبر کوتاه

آتش در جنگلهای منطقه شمالی ساسکچوان کانادا در حال پیشروی است و مناطق مسکونی اطراف را تهدید می کند.

هزاران خانوار در این منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

ششصد مأمور آتشنشانی از زمین و هوا تلاش می کنند آتش را خاموش کنند اما هنوز موفق به مهار آن نشده اند.