ویدیوها

جشن یک سالگی ملغا شدن زندان همجنس گرایان در اوگاندا

جشن یک سالگی ملغا شدن زندان همجنس گرایان در اوگاندا

<p>فعالان اوگاندایی یک سال پس از آنکه دولت این کشور قانون زندانی کردن همجنس خواهان را ملغا کرد، یک جشن راهپیمایی را در خیابان برگزار می کنند.</p>