ویدیوها

جشن اکتبر: لباسهای سنتی بایرن، موسیقی و آبجو

جشن اکتبر: لباسهای سنتی بایرن، موسیقی و آبجو

<p>به سنت هرساله هزاران گردشگر به شهر مونیخ آلمان آمده اند تا در جشنواره اکتبر شرکت کنند.</p>