ویدیوها

حرکات نمایشی در آسمان

حرکات نمایشی در آسمان

<p>بخش هایی از برنامه های نمایشگاه هوایی دبی ۲۰۱۵ به اجرای حرکات نمایشی توسط ورزشکاران اختصاص داشت.</p>