ویدیوها

تصاویر نادر از شفق شمالی در ایرلند

تصاویر نادر از شفق شمالی در ایرلند

<p>یک رصدگر خوش شانس که شاهد پدیده نادر شفق شمالی بود، حرکت رنگ ها و ابرها در این منظره بر فراز قصر کینبین واقع در شهرستان انتریم در ایرلند شمالی را ثبت کرده است.</p>