ویدیوها

تولد گوریل با سزارین

تولد گوریل با سزارین

<p>آفیا، نوزاد گوریلی است که ۷ هفته پیش در باغ وحش بریستول بریتانیا به دنیا آمد. این برای نخستین بار است که نوزاد گوریل به روش سزارین در این باغ وحش متولد می شود.</p>