بزرگداشتی متفاوت برای میگل سروانتس در پارلمان اسپانیا
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بزرگداشتی متفاوت برای میگل سروانتس در پارلمان اسپانیا

<p>در بزرگداشت چهارصدمین سالمرگ «دن میگل د سِروانتِس ساآودرا» رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر اسپانیایی، بازیگران در صحن پارلمان اسپانیا به اجرای بخشی از نمایشنامه های مشهور او پرداختند.</p>

<p>در بزرگداشت چهارصدمین سالمرگ «دن میگل د سِروانتِس ساآودرا» رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر اسپانیایی، بازیگران در صحن پارلمان اسپانیا به اجرای بخشی از نمایشنامه های مشهور او پرداختند.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست