بالنهای تبلیغات سیاسی
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بالنهای تبلیغات سیاسی

<p>کنشگران آمریکا و کره جنوبی، روز شنبه جزوه های تبلیغاتی را با بالن های گازی به کره شمالی فرستادند. این جزوه ها حاوی تبلیغاتی علیه برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی و انتقاد از رژیم این کشور بود.</p>

<p>کنشگران آمریکا و کره جنوبی، روز شنبه جزوه های تبلیغاتی را با بالن های گازی به کره شمالی فرستادند. این جزوه ها حاوی تبلیغاتی علیه برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی و انتقاد از رژیم این کشور بود.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست