ویدیوها

درگیری دانشجویان در پرو با نیروهای پلیس

درگیری دانشجویان در پرو با نیروهای پلیس

<p>نیروهای پلیس در پرو که تلاش می کردند گروهی از دانشجویان معترض را متفرق کنند، با آنها درگیر شدند. دانشجویان به فساد موجود در نظام آموزشی معترض هستند.</p>