راهپیمایی همجنسگرایان در ویتنام

راهپیمایی همجنسگرایان در ویتنام

هزاران تن از همجنسگرایان و دیگرباشان ویتنامی روز یکشنبه به خیابان های هانوی آمده و مراسم سالانه خود را جشن گرفته و برای احقاق حقوق بشر راهپیمایی کردند. در پی این تظاهرات، خیابان های پر تردد پایتخت ویتنام به پرچم های رنگین کمانی آنان آراسته شد.

هزاران تن از همجنسگرایان و دیگرباشان ویتنامی روز یکشنبه به خیابان های هانوی آمده و مراسم سالانه خود را جشن گرفته و برای احقاق حقوق بشر راهپیمایی کردند. در پی این تظاهرات، خیابان های پر تردد پایتخت ویتنام به پرچم های رنگین کمانی آنان آراسته شد.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست