ورود پناهجویان به جزیره سیسیل
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ورود پناهجویان به جزیره سیسیل

<p>حدود ۷۰۰ پناهجو روز دوشنبه پس از آنکه توسط کشتی های ایتالیایی و اسپانیایی نجات داده شدند به بندر آگوستا در جزیره سیسیل ایتالیا منتقل شدند. </p> <p>پناهجویان همزمان با نزدیک شدن کشتی به بندر بر روی عرشه تجمع کرده بودند. کارکنان سازمان صلیب سرخ آماده امدادرسانی به آنها بودند. </p> <p>بین روزهای شنبه (پنجم نوامبر) و یکشنبه (ششم نوامبر) بیش از سه هزار پناهجو از خطر غرق شدن در دریای مدیترانه نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا در این مدت جسد پناهجو را نیز یافته است.</p>

<p>حدود ۷۰۰ پناهجو روز دوشنبه پس از آنکه توسط کشتی های ایتالیایی و اسپانیایی نجات داده شدند به بندر آگوستا در جزیره سیسیل ایتالیا منتقل شدند. </p> <p>پناهجویان همزمان با نزدیک شدن کشتی به بندر بر روی عرشه تجمع کرده بودند. کارکنان سازمان صلیب سرخ آماده امدادرسانی به آنها بودند. </p> <p>بین روزهای شنبه (پنجم نوامبر) و یکشنبه (ششم نوامبر) بیش از سه هزار پناهجو از خطر غرق شدن در دریای مدیترانه نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا در این مدت جسد پناهجو را نیز یافته است.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست