ویدیوها

لحظات نجات یک مرد گرفتار شده در سیلاب در پخش زنده تلویزیونی