ویدیوها

هزاران کودک در اردوگاه الهول سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه فوری