ویدیوها

مالزی؛ فیل‌های گرفتار در گودال پر از گل نجات پیدا کردند